Farní obvod Louny

Farní obvod je seskupení několika farností, které byly dříve samostatné a měly vlastního kněze, který bydlel na místní faře. Pod duchovní správu farnosti zpravidla spadalo několik obcí v bezprostřední blízkosti. V některých byl kostel, ale častěji pouze kaple, případně malá kaplička či Boží muka. Z důvodu úbytku kněží, menšího počtu věřících a také vylidňování venkova se malé farnosti začaly postupně přidružovat k těm větším, zpravidla městským farnostem. V důsledku toho nyní farní obvod Louny zahrnuje deset kdysi samostatných farností, pod jejichž duchovní správu spadá několik obcí. Centrální farností obvodu je Římskokatolická farnost – děkanství Louny.

Farnosti, které jsou sdruženy ve farní obvod Louny

Pod každou farností je uveden seznam obcí a jejich částí, které spadají pod duchovní správu konkrétní farnosti.

 

Děkanství Louny

Louny, Dobroměřice, Nečichy
   

Farnost Cítoliby

Cítoliby, Blšany u Loun, Brloh, Brodec, Chlumčany, Líšťany, Senkov, Vlčí

 

 

Farnost Dolní Ročov

Dolní Ročov, Kroučová, Pochvalov, Třeboc, Úlovice

 

 

Farnost Horní Ročov

Ročov
   

Farnost Chožov

Chožov, Chraberce, Mnichovský týnec, Orasice, Počedělice, Třtěno
   

Farnost Kozly u Loun

Kozly, Chrámce, Jablonec, Odolice, Sinutec
   

Farnost Měrunice

Měrunice, Červený Újezd, Hořenec, Řisuty, Žichov
   

Farnost Obora

Obora, Černčice, Veltěže, Vršovice
   

Farnost Opočno

Opočno, Hořany, Jimlín, Lipenec, Lipno, Nový Hrad, Touchovice, Zbrašín, Zeměchy
   

Farnost Vinařice

Vinařice, Břínkov, Divice, Dřevíč, Hvížďalka, Kocanda, Kozojedy, Smilovice