Farnost Chožov

Chožov

Kostel sv. archanděla Michaela, původně gotický, jako farní nově postaven roku 1838. Kostel byl velmi bohatě vyzdoben barokními památkami. V 70. letech 20. století byl značně staticky narušen. V blízkosti pod kopcem stavby byla vytvořena hasičská nádrž, která byla příčinou zřícení kostela. Mobiliář kostela byl z části zničený, zcizený, ale také některé věci uloženy v depozitáři lounského děkanství. Některé sochy byly darovány na Děčínsko do kostelů, které bylo ještě možno zachránit. Na památku sakrálního místa byl vztyčen kříž. Bohoslužby se zde nekonají.

Chraberce

Starobylá obec, známá již od 11. století. Kaple barokní, zasvěcena sv. Jiří. Uvnitř obraz patrona. Bohoslužby se zde nekonají.

Mnichovský Týnec

Kaple sv. Václava, ve vlastnictví obce Chožov. Interiér značně zchátralý, bohoslužby se zde nekonají.

Orasice

Kostel sv. Mikuláše, zmiňovaný od r. 1134. Kostel od Octavia Broggia.

Interiér z velké části rozkraden. V současné době vkusně renovován, zvláště jeho výmalba od W. Tietze na stropě, z legend o sv. Mikuláši. Nad kruchtou malba o sv. Cecílii. Architektura výjimečná, interiér vybaven panely z historie kostela a okolí. Bohoslužby se konají o svátku sv. Mikuláše a příležitostně.

V případě zájmu je možné otevřít kostel k nahlédnutí po domluvě na tel. 776 291 552.

Počedělice

Velmi stará obec s pozdně románským kostelem sv. Havla, který byl zbarokizován. Interiér kostela značně poškozený. Bez stropu, podlahy, a vnitřního vybavení. Dochází k rekonstrukci.

Třtěno

Kaple Jména Panny Marie z roku 1870. Zařízená, s oltářem Jména Panny Marie a sv. Václava. Bohoslužby se zde nekonají.

 

Výjimečná je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722.