SVÁTOSTI

 

 krest  

Křest

 holubice  

Biřmování

 euchristie  

Eucharistie a sv.přijímání

 smíření  

Smíření

 svatba  

Manželství

pomazani

Pomazání nemocných

 


 pohreb  

Pohřeb

Možnost rozloučení se zesnulým na hřbitově, v kostele, před kremací nebo po ní.

 


Počty svátostí udělených v naší farnosti